Visie en Missie

Visie en missie

Wij geven kinderen kennis, vaardigheden en attitude mee om het beste uit zichzelf te halen en zich voor te bereiden op de dynamiek van de maatschappij. Wij willen gezien worden als een open school, die in samenwerking met de omgeving (ouders, leerlingen, externe deskundigen, wijk) inspeelt op de behoeften van de kinderen, de maatschappij en de kansen die dat biedt.

Belangrijke kernwaarden voor onze school en ons onderwijs zijn:
 • Verbinding:

  De verbinding met de wereld om je heen maakt wie je bent. Op basisschool Breedeweg wordt die verbinding gezocht in de breedste zin van het woord. Bijvoorbeeld in contact met elkaar, met onze omgeving, met ouders en diverse externe partners. In de doorgaande leerlijnen van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 14 jaar is de verbinding met elkaar en de omgeving telkens zichtbaar in de school. Onderwijs is overal en geeft ons de mogelijkheid om de manier waarop we leren aan te passen aan het kind. Coöperatief werken, groepsdoorbrekend werken en gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn belangrijke pijlers in het leggen van verbindingen.

 • Eigenheid:

  Op basisschool Breedeweg mag je zijn wie je bent. Autonomie en diversiteit staan hoog in het vaandel. Dit is terug te zien in de hele school: van een gepersonaliseerde weektaak tot een podiumtalent waar kinderen hun eigen talenten laten zien. Invloed op hoe, waar en wat ik leer is van grote betekenis om tot een flexibel, zelfverantwoordelijk persoon uit te groeien binnen de dynamische maatschappij waarin wij leven. Binnen deze ontwikkeling is het vieren van hoogtepunten en successen essentieel. Onze leerkrachten en directie hebben oog voor het systeem waarin onze kinderen opgroeien, voor de leerbehoefte en leerstijl van elk kind (theoretisch / praktisch) en kunnen daarop anticiperen.

 • Ontdekken:

  Een leven lang leren is een ontdekkingstocht naar wie je bent, wat je wilt en wat je kunt. Deze tocht geeft nieuwe inzichten naar talenten en kwaliteiten van kinderen, ouders en ons team. Binnen deze ontdekkingstocht zijn betrokkenheid, nieuwsgierig zijn en een leerrijke omgeving onmisbaar. Bij ons op school krijgt eenieder (kinderen en volwassenen) de ruimte, tijd en inspiratie om te ervaren, verwonderen, ontmoeten, fouten te maken en te overwinnen. We zijn ervan overtuigd dat dit nodig is om tot een optimale ontwikkeling te komen en bij te dragen aan het vinden van innovatieve oplossingen, inzichten en bewustwording met betrekking tot jezelf en de wereld om je heen. De omgeving van basisschool Breedeweg biedt diverse kansen en mogelijkheden om de uitdaging met jezelf en anderen aan te gaan. Uiteindelijk met het doel om kinderen voor te bereiden op een dynamische maatschappij en hun plek in de wereld.

 

Ouder: ‘Prettig team. Laagdrempelig contact. Aandacht voor de talenten van kinderen’

Kernwaarden

Belangrijke kernwaarden voor onze school en ons onderwijs zijn:

 • Verbinding
 • Eigenheid
 • Ontdekken

Leerling:
‘Basisschool Breedeweg is een mooie school. Het is lekker licht, we hebben veel werkplekken (ook buiten de klas) en een groot schoolplein om op te spelen’

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN