Oudervereniging (OV)

Oudervereniging (OV)

De oudervereniging is een belangrijk ‘orgaan’ binnen onze school. De oudervereniging ondersteunt kinderen en leerkrachten bij diverse activiteiten gedurende het schooljaar. Bijvoorbeeld: Sinterklaasviering, kerstviering, carnavalsviering, voorjaarsbrunch, schoolreisje etc.

De oudervereniging bestaat voor schooljaar 2021-2022 uit de volgende leden:

Groep 1/2A: Laura, moeder van Mels
Groep 2/3: Kim, moeder van Owen
Groep 3/4: Rianne, moeder van Fenne
Groep 5/6:  Melanie, moeder van Senna
Groep 6/7: Femke, moeder van Thies & Marianne, moeder van Taran
Groep 7/8: Rianne, moeder van Lotte & Sabina, moeder van Julian & Juan Carlos, vader van Raphael

Voorzitter: Sabina Rikken
Secretaris: Marianne Loonen
Penningmeester: Rianne Arts

De OV vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Iedere ouder die belangstelling heeft kan in principe komen luisteren.

Voor vragen over de OV kunt u terecht bij bovenstaande leden.

Ouder: ‘Ik ken de school als een plek waar de lijnen kort zijn, onderwijs op maat geboden wordt en waar veel aandacht is voor het zelf indelen en plannen van opdrachten’

Onderwijsinspectie

Het meest recente oordeel van de Onderwijsinspectie over onze school vindt u hier:

Download
rapport Onderwijsinspectie

 

 

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN