Opleidingsschool

SPOG als opleidingsstichting.

SPOG heeft in haar visie op leren beschreven dat leren plaatsvindt in een betekenisvolle onderwijsomgeving. Dat geldt voor onze leerlingen, onze leerkrachten, en zeker voor onze toekomstige leerkrachten. Wij willen onze toekomstige leerkrachten SAMEN OPLEIDEN. Dat wil zeggen dat SPOG nauw samenwerkt met de HAN-Pabo Nijmegen.

In de opleidingsscholen staat het werkplekleren centraal voor de studenten, de leraren en de lerarenopleiding. Er wordt geleerd in de praktijk van alledag. De student wordt gezien als teamlid en kan gebruik maken van ondersteuning van alle leerkrachten in de stappen die hij/zij maakt in haar ontwikkeling van student naar startbekwaam leerkracht. Daarbij is het onderzoek naar wat goed onderwijs is, de ervaring van de praktijk en de koppeling met de theorie een onlosmakelijke driehoek.

Op deze wijze geven wij ook vorm aan het uitgangspunt “een leven lang leren”. We leren immers van elkaar: de student van de leerkracht- de leerkracht van de student.

Vanaf schooljaar 2020-2021 werken de volgende scholen samen als opleidingsschool:

  1.  PC Jenaplanschool Adelbrecht-Windekind
  2.  SBO Carolus
  3.  Basisschool Titus Brandsma
  4.  OBS de Sieppe
  5. Basisschool ‘t Vossenhol
  6. Basisschool Breedeweg
  7. Basisschool Op de Horst

Basisschool Breedeweg als opleidingsschool.

Binnenkort volgt hier meer informatie over basisschool Breedeweg als opleidingsschool.

Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag:

8.30u. – 14.00u

Pauzes dagelijks van

10.00u – 10.15u (onderbouw)
of 10.15u – 10.30u (bovenbouw)

en

12.00u. – 12.30u.

Er wordt gezamenlijk gegeten in de klas.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN