Ziekmelden en verlof

Verlof

Volgens de Wet Leerplicht moeten alle kinderen vanaf hun vijfde verjaardag naar school. De gemeente Berg & Dal heeft de handhaving hiervan overgedragen aan de gemeente Nijmegen. Op de site van de gemeente Nijmegen kunt u hierover alle verdere informatie vinden. Onze Stichting heeft hiervoor een protocol ontwikkeld in samenwerking met de afdeling Leerplicht.

Voor aanvragen van extra verlof gelden strikte regels.
Het aanvraagformulier kunt u downloaden of op school opvragen bij de directie. U levert dit bij de directie in en u krijgt via een antwoordformulier antwoord op uw aanvraag.We zijn verplicht ( vermeend) ongeoorloofd verlof te melden bij leerplichtzaken.

Op tijd komen

We vinden het belangrijk om op tijd te beginnen met de lessen. Het is voor kinderen heel vervelend om te laat in de groep te komen en vragen daarom ook de aandacht van de ouders om op tijd te zijn. Te laat komen telt als ongeoorloofd verzuim. Vandaar dat we in gesprek met u gaan als dit te vaak gebeurt. Meer dan 4 keer per jaar telt als ongeoorloofd verzuim.

 

Ouder: ‘Op basisschool Breedeweg mag ieder kind zichzelf zijn’.

Verlofformulier

Voor aanvragen van extra verlof gelden strikte regels.


Download hier het verlofformulier

 

 

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN