Onze School

Samen breed in ontwikkeling op weg …

Basisschool Breedeweg is een kleine basisschool in dorpskern Breedeweg. Basisschool Breedeweg staat voor onderwijs waarbij de maximale ontwikkeling van elk kind centraal staat. Met als uitgangspunt de talenten van elk kind.

We bieden de kinderen een rustige, gestructureerde leeromgeving. Structuur, veiligheid en respect zijn voor ons primaire voorwaarden om tot ontwikkeling te kunnen komen. Dit komt onder andere tot uiting in onze kapstokregels en door onze lessen uit Goed gedaan (methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling).

We maken gebruik van onderwijskundige en pedagogische kennis en ervaring. We volgen nieuwe wetenschappelijk inzichten. We evalueren en verbeteren eigen werk en volgen actief nieuwe ontwikkelingen en delen die met elkaar. Dit doen we onder andere door leerteams binnen onze stichting (SPOG), collegiale consultatie en studiedagen.

We stimuleren de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze kinderen. Zowel in het zelfstandig denken als in het nemen van verantwoordelijkheden.

We besteden daarnaast veel aandacht aan lezen, taal en rekenen.

We willen een school zijn die midden in de maatschappij staat, waarin wij kinderen opleiden en voorbereiden, zodat zij als volwaardig lid van de maatschappij kunnen functioneren. Bezoeken aan musea, filmfestival Go Short en de ARN zijn hier voorbeelden van.

Naast deze vaardigheden zijn de volgende kernwaarden belangrijk voor onze school en ons onderwijs:

  • Samen

  • Talenten

  • Open blik

  • Dynamisch

In 2019 willen wij gezien worden als een open school, die in samenwerking met de omgeving (ouders, leerlingen, externe deskundigen en de wijk) inspeelt op de behoeften van de kinderen en de maatschappij en de kansen die dat biedt.

Ouder: ‘Mijn dochter (met speciale medische behoefte) mag naar een school in een voor haar vertrouwde omgeving en kan zich ontwikkelen zoals ze is’

Kernwaarden

Belangrijke kernwaarden voor onze school en ons onderwijs zijn:

  • Samen
  • Talenten
  • Open blik
  • Dynamisch

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN