Praktische informatie

Praktische informatie

Op deze pagina kunt u aan de rechterkant alle praktische informatie vinden betreffende: schooltijden, de schoolgids, informatiekalender en gezondheidsbeleid. Ons jaarplan van dit schooljaar vindt u in het menu onder ‘jaarplan’.

Schoolongevallenverzekering

Door het schoolbestuur wordt voor alle leerlingen een ongevallenverzekering afgesloten. Tijdens het gaan naar, het verblijf op en het komen van school, evenals dat gene wat tijdens schooltijd gebeurt, zoals zwemmen, excursies, schoolreisjes en dergelijke. De vergoedingen moeten gezien worden als een aanvulling op eigen voorzieningen zoals de zorgverzekering. Om eventuele misverstanden te voorkomen: kledingschade valt niet onder de dekking van deze verzekering. In geval van schade, toegebracht aan eigendommen van anderen, wordt de WA verzekering van de ouders van het kind aangesproken. De school is niet aansprakelijk voor diefstal en schade toegebracht aan bijvoorbeeld fietsen, kleding en dergelijke. U dient dus zelf voor uw kinderen een particuliere aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Leerling: ‘Op basisschool Breedeweg hebben we een mooie ontdekkuil met een greenscreen, een timmerhoek en nog veel meer!’

Schooltijden

Maandag tot en met vrijdag:

8.30u. – 14.00u

Pauzes dagelijks van

10.00u – 10.15u (onderbouw)
of 10.15u – 10.30u (bovenbouw)

en

12.00u. – 12.30u.

Er wordt gezamenlijk gegeten in de klas.

Op zoek naar een school voor uw kind in Groesbeek?

SIENN